Frivillighed

Rapporter:

http://frivillighed.dk/viden-og-fakta/frivilligrapporten-tendenser-og-tal-om-frivillighed-i-danmark

http://www.sfi.dk/publikationer/udviklingen-i-frivilligt-arbejde-2004-2012-3127/

http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/fremtidens-frivillige-foreningsliv-i-idraetten/6572d51b-9f57-4148-8bcf-9fe100af4f75

Artikler:

http://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/projekt-frivillig-unge-er-vilde-med-frivilligt-arbejde

https://www.information.dk/debat/2012/04/faellesskab-frivillighed

http://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/motiver-den-frie-vilje-og-faa-nye-frivillige-til-din-forening

https://www.dr.dk/ligetil/indland/faerre-unge-laver-frivilligt-arbejde-i-idraetsforeninger

 

Frivillighed

Frivilligrådet definerer frivilligt arbejde således:
– Er frivillig. Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (for eksempel afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.
– Ikke er lønnet. At frivilligt arbejde ikke er lønnet udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.
– Udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt.
Derved afgrænses frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer.
– Er til gavn for andre end én selv og ens familie.
– Er formelt organiseret. At frivilligt arbejde er formelt organiseret betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, for eksempel at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.

Frivillighed er et enormt område der berører mange danskere. Således var 42% af befolkningen i 2014 engageret i frivilligt arbejde. Tilsammen giver de frivillige 365 millioner timer om året – en million timer om dagen. De fleste artikler fortæller om, at organisationer og foreninger har kronede dage, når kommer til at skaffe frivillig arbejdskraft, men jeg læste også for nyligt en artikel, der fortalte om en mere negativ tendens, nemlig at det er svært at få især de unge til at blive frivillige, og at de egennyttige motivationsfaktorer betyder mere og mere blandt de unge. Jeg har desværre ikke kunnet finde denne artikel. Blandt de unge er det i dag ikke kun lysten til at gøre en forskel uden et materielt afkast, der driver værket. De unge motiveres i dag i stigende grad af at få styrket CV’et ved det frivillige arbejde, og i flere foreninger, organisationer, festivaler osv. belønnes de frivillige også med et skriftligt bevis på det frivillige arbejde, arbejdets varighed og beskaffenhed. Mange arbejdsgivere kigger meget positivt på, hvis CV’et indeholder frivilligt arbejde.

Det er for de forskellige institutioner, foreninger og organisationer, der benytter sig af frivilligt arbejde, enormt vigtigt at holde sig for øje, hvad der motiverer de frivillige, så man kan stimulere disse faktorer. Det er også vigtigt, at have en klar frivilligprofil, så de frivillige ved, hvad de kan forvente.

Da frivillighed er så enormt et område, er det også noget der interesserer mange instanser i samfundet, og der bliver udarbejdet mange rapporter, skrevet mange artikler og bøger om emnet. Af sidstnævnte vil jeg fremhæve ”Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan?” af Frederik C. Boll, Jakob M. Hald og Nana G. Alsted, der giver en indføring i det komplekse arbejde med frivillige og hvordan man koordinerer arbejdet med frivillige indenfor de fire hovedemner organisation, rekruttering, fastholdelse og ledelse for at få et sundt og bæredygtigt frivilligmiljø.

Frivillighed er meget interessant for os som Sport/Event studerende, da mange af os med stor sandsynlighed vil komme i kontakt med emnet på et professionelt niveau på den anden side af vores uddannelse.

 

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s