Sponsering

Sponsering er et begreb, der dækker over den handling, hvor en person, organisation, firma eller virksomhed yder støtte af økonomisk karakter til et (oftest) sportsligt, kulturelt eller socialt event/arrangement for selv at blive kommercielt eksponeret og/eller associeret med det givne foretagende. Sponsering er altså en måde hvorpå sponsorgiveren kan markedsføre sig selv og skabe opmærksomhed omkring sin virksomhed, produkter, brand m.m.

For sponsortageren kan sponsoratet være altafgørende for, om eventen har økonomisk sammenhæng og derfor, om den kan afholdes eller ej.

Som sponsortager/søger er det derfor vigtigt bl.a. at holde sig for øje, hvad man/eventen kan tilbyde eventuelle sponsorgivere, så sponsortager og sponsorgiver tilsammen skaber synergi. Det kan eksempelvis dreje sig om afsætning – altså om sponsorgiver har mulighed for at sælge produkter ved eventen, hospitality – fribilletter og facilitering af VIP pladser/områder for sponsorgiveren og dennes samarbejdspartnere, eksponering – synlighed m.m.

Sponsering er et partnerskab mellem en sponsortager og en sponsorgiver, der tilsammen tilsigter at skabe et økonomisk positivt udfald for begge parter, selvom det for sidstnævnte kan være svært at måle den egentlige effekt af sponsoratet. Forbrugeren, eksempelvis tilskueren til en fodboldkamp, spiller i denne sammenhæng også en central rolle. Sponsorgiveren er med til at skabe de økonomiske rammer omkring eventen, og sponsortageren kan til gengæld præsentere sponsorgiveren for nye potentielle kunder og tilbyde forbrugeren nye oplevelser i samarbejdet med sponsorgiveren. Forholdet mellem sponsortager, sponsorgiver og forbruger ses også eksemplificeret i det der kaldes sponsortrekanten. Ovenfor med et sportshold som udgangspunkt.

Når en virksomhed ønsker at benytte sig af sponsering som markedsføringsapperat, er det vigtigt at finde det rigtige partnerskab. Forbrugerne bliver i dag bombarderet med markedsføring på alle ledder og kanter, og virksomhederne risikerer derfor at forbrugeren bliver immun overfor virksomhedernes markedsføring. Et scenarie der også kendes under udtrykket cluttering eller den danske pendant skilteskoven. Cluttering betyder således, at den enkelte virksomhed bliver usynlig overfor forbrugeren i den evindelige strøm af reklamer, bannere, annoncer osv., som forbrugeren udsættes for hver dag, hele tiden.

For at finde det gode, synergiske partnerskab, kan virksomheder henvende sig til såkaldte sponsorbureauer, der er specialiserede i at finde de rigtige markedsføringskanaler for virksomheder, der ønsker at markedsføre sig igennem sponsering. PosterScopeLive og SponsorPeople er eksempler på sådanne bureauer. Disse bureauer kan rådgive virksomheder igennem hele processen omkring sponsering, således også når det kommer til aktiveringen af sponsoratet. I Danmark bruger man målestokken 1:1 sponsorat/aktivering. Dvs. for hver krone en virksomhed bruger på et sponsorat, skal virksomheden også bruge 1 krone på aktivering af sponsoratet. Aktivering dækker over det markedsføringsarbejde, der følger i kølvandet på sponsoratet og kan komme til udtryk på mange måder. I en sportsklub kunne aktiveringen f.eks. bestå af deltagelse i netværksmøder, hospitality og eksponering.

Artikler:

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/En-guide-til-dig-der-arrangerer-events (besøgt 30/01 2017)

http://www.ob.dk/artikel/aktiver-dit-sponsorat.aspx (besøgt 30/01 2017)

http://sponsormedvilje.dk/er-det-traditionelle-sponsorat-doeende/ (besøgt 30/01 2017)

Rapporter og lign.:

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Kultur-og-Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2006/Sponsorater-i-det-xrhusianske-kulturliv—rapport-2006.pdf (besøgt 30/01 2017)

http://www.sponsorship.com/IEG/files/4e/4e525456-b2b1-4049-bd51-03d9c35ac507.pdf (besøgt 30/01 2017)

http://operate.dk/zoom/sponsering-eksponering-partnerskab (besøgt 30/01 2017)

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s