CSR & Bæredygtighed

CSR CSR (Corporate Social Responsibility) er et engelsk begreb, man bruger, når man snakker om en virksomheds sociale og miljømæssige ansvar i typisk det lokale samfund. Virksomhederne er naturligvis pålagt at leve op til nogle standarter, hvad socialt og miljømæssigt ansvar angår, og CSR er således det ekstra en virksomhed foretager sig ud over det. […]

Read more "CSR & Bæredygtighed"

Frivillighed

Rapporter: http://frivillighed.dk/viden-og-fakta/frivilligrapporten-tendenser-og-tal-om-frivillighed-i-danmark http://www.sfi.dk/publikationer/udviklingen-i-frivilligt-arbejde-2004-2012-3127/ http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/fremtidens-frivillige-foreningsliv-i-idraetten/6572d51b-9f57-4148-8bcf-9fe100af4f75 Artikler: http://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/projekt-frivillig-unge-er-vilde-med-frivilligt-arbejde https://www.information.dk/debat/2012/04/faellesskab-frivillighed http://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/motiver-den-frie-vilje-og-faa-nye-frivillige-til-din-forening https://www.dr.dk/ligetil/indland/faerre-unge-laver-frivilligt-arbejde-i-idraetsforeninger   Frivillighed Frivilligrådet definerer frivilligt arbejde således: – Er frivillig. Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (for eksempel afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at […]

Read more "Frivillighed"

Sponsering

Sponsering er et begreb, der dækker over den handling, hvor en person, organisation, firma eller virksomhed yder støtte af økonomisk karakter til et (oftest) sportsligt, kulturelt eller socialt event/arrangement for selv at blive kommercielt eksponeret og/eller associeret med det givne foretagende. Sponsering er altså en måde hvorpå sponsorgiveren kan markedsføre sig selv og skabe opmærksomhed […]

Read more "Sponsering"

Kære dagbog (fortroligt)

Kære dagbog, I dag fik min and en ny cykel og vi cyklede til Norge og spiste møbler. Det var en god tur og vi fik rigtig snakket sammen om det forestående bryllup i brydeforeningen. Jeg har bygget en hangar af sten, skaller, tang og havgods nede fra åen, så min samling af uld og […]

Read more "Kære dagbog (fortroligt)"